Hjälp med med läxor och hemuppgifter, från mellanstadienivå upp till grundläggande universitetsnivå.

Du får hjälp med att:

 • planera dina uppgifter
 • prioritera och fokusera på det väsentliga
 • sålla bort det som inte är viktigt
 • förstå innehåll och sammanhang
 • hitta din bästa individuella studieteknik
 • skapa arbetsstruktur och hitta motivation
 • förstå vad som krävs för att uppnå en viss betygsnivå

Jag är legitimerad lärare i svenska och engelska på gymnasienivå sedan flera år. Jag kan hjälpa till med de flesta ämnen, så länge uppgifterna innehåller längre stycken text, förklaringar, frågeställningar. Jag har inte ämneskunskaper i naturvetenskapliga ämnen, men kan hjälpa till med att tydliggöra lärobokens texter eller uppgiftens syfte.

Min specialitet är att jag är uppriktigt intresserad av människor jag möter, och bra på att lyfta fram förmågorna var och en har. Alltid nyfiken på vem jag har att göra med. Vem är du? Vad kan du redan? Vilka är just dina styrkor? Vilka är dina mål? Vad behöver du?

Priser, läs mer HÄR.

Kontakta mig för mer information om hur jag kan hjälpa dig eller ditt barn! 

(se kontaktuppgifter längst ner på sidan)

 • Legitimerad Gymnasielärare svenska och engelska
 • Dessutom Nederländska
 • Bra på Hitta elevers motivation och engagemang
 • Dessutom Göra betygskriterierna begripliga