Meningen med livet, stresshantering, samhällsandan, arbetslinjen, prestationskultur, autismdiagnoser, manligt och kvinnligt och omställning till ett hållbart liv och hållbara livsval.

Vem bestämmer vad en människa ska vara och klara? Varför får allt fler diagnoser? När blir yttre förväntningar inre fällor? Vad gör flockmekanismerna med oss? Kan man bli medveten om hur inre föreställningar styr ens livsmöjligheter? Hur kan samhällsinstitutioner verkligen hjälpa enskilda individer? Hur hittar vi en fruktbar balans mellan frihet och regler? Vad är personligt ansvar? Vad är ableism? Varför behöver vi lära oss att lyssna mer istället för att tycka och hävda mer? Och hur lyssnar man egentligen på andra utan att bara höra kakafonin av sina egna tankar?

Stoffet i föreläsningen består personliga erfarenheter, varvat med aktuell forskning och trender i samtiden. Mina personliga erfarenheter bygger på min dubbelkulturella identitet och en genomgående känsla av utanförskap som gjorde att jag till slut fick diagnosen atypisk autism vid 49-års ålder. Hur yttrar det sig att vara både högpresterande och lågpresterande? Ofta har jag sökt samhällets hjälp på olika sätt. Mina möten med samhällets välfärdssystem (skola, vård, myndigheter m.m.) har varit minst sagt lärorika. Poletten föll på plats när jag blev diagnosticerad inom autismspektrat som vuxen. Livsresan har gett många insikter, inte minst att ord såsom ”normal” och ”anpassad” är problematiska, särskilt när de blir inre pekpinnar dikterade av en oflexibel kulturell norm. De utmaningar mänskligheten står inför behöver alla slags variationer av kunskaper och förhållningssätt, och att tänka utanför boxen har aldrig varit så viktigt som nu.

60 – 90 min.

Pris enligt överenskommelse. Läs mer om prissättning HÄR.

Välkommen att kontakta mig för information och bokning (se längst ner på sidan).

  • Målgrupp Arbetsplatser och team som arbetar med och möter andra människor och som ser behovet av ökad ömsesidig förståelse mellan människor.
  • Yrkesbakgrund Gymnasielärare
  • Syfte Omställning i angelägna tidevarv
  • Perspektiv Variation behövs!