Jag kommer gärna och håller föreläsning. Ämnen såsom inre och yttre hållbarhet, permakultur, tinyhouselivet, stresshantering, samhällsandan, arbetslinjen, prestationskultur, neurodiversitet och normer med mera ligger varmt om hjärtat.

Stoffet i föreläsningen består personliga erfarenheter, varvat med aktuell forskning och trender i samtiden. Mina personliga erfarenheter bygger på min dubbelkulturella identitet och en genomgående känsla av utanförskap som gjorde att jag till slut fick diagnosen atypisk autism vid 49-års ålder. Hur yttrar det sig att vara både högpresterande och lågpresterande? Mina möten med samhällets välfärdssystem (skola, vård, myndigheter m.m.) har varit minst sagt lärorika. Livsresan har gett många insikter, inte minst att ord såsom ”normal”, ”diagnos” och ”anpassad” är problematiska, särskilt när de utgår från en idé om rätt och fel. Utmaningarna mänskligheten står inför behöver alla slags variationer av kunskaper och förhållningssätt, och att tänka utanför boxen har aldrig varit så viktigt som nu.

Föreläsningsstoffet kan vinklas och anpassas efter behov, till exempel fokus på enbart ett av områdena.

60 – 90 min.

Pris enligt överenskommelse. Läs mer om prissättning HÄR.

Välkommen att kontakta mig för information och bokning (se längst ner på sidan).

  • Målgrupp Arbetsplatser och team som arbetar med och möter andra människor och som ser behovet av ökad ömsesidig förståelse mellan människor.
  • Yrkesbakgrund Gymnasielärare
  • Syfte Omställning i angelägna tidevarv
  • Perspektiv Variation behövs!